افشین جمشیدی

سخت افزار

تعمیرات تخصصی سخت افزار و برد های الکترونیکی