02 تیر

دکتر بابک محمودی

دکترای حرفه ای (مستر) طب سوزنی از دانشگاه طب چینی پکن چین (beijing university of chinese medicine) دکترای حرفه ای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ایران