تعرفه ثبت دامنه ها

برای تعرفه های دامنه غیر از لیست با ما تماس بگیرید
قیمت ها توسط شرکت رجیسترار تعیین میشود

دامنه های بین الملل دیگر

.co یک ساله
148000 تومان
.biz یک ساله
90000 تومان
.ninja یک ساله
115000 تومان

دامنه های بین الملل معمول

.com یک ساله
50000 تومان
.net یک ساله
55000
.org یک ساله
55000 تومان

دامنه های داخل ایران

.ir یک ساله
7000 تومان
.ir پنج ساله
21000 تومان
.co.ir یک ساله
5000 تومان