شرکت های سرویس دهنده اینترنت

شرکت شفق رایانه خزر نماینده و عاملیت فروش شرکت های زیر می باشد

آسیاتک

عاملیت فروش و ثبت نام در سطح کشور

دیده بان نت

نماینده شهر چالوس و عاملیت در کشور

لایزر

نماینده و دفتر پشتیبانی غرب مازندران

پیشگامان

نماینده و عاملیت شهرستان چالوس و نوشهر