نمایندگی ها

دفاتر نمایندگی شرکت شفق رایانه خزر در کشور

دفتر مرکزی

مازندران - چالوس - خیابان 17 شهریور - کوچه پژوهش - ساختمان پیک سبز - واحد 2 - شرکت شفق
کد پستی : 4661946336
ساعات کاری : شنبه تا چهار شنبه از 8:30 الی 17  - پنجشنبه : 8:30 الی 12:30

دفتر تهران

تهران
کد پستی
ساعات کاری

دفتر اصفهان

تهران
کد پستی
ساعات کاری

دفتر اهواز

تهران
کد پستی
ساعات کاری